Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Ποιος έχει την ευθύνη για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε όλη την παρούσα δήλωση, η επωνυμία Lev Ins σημαίνει Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και των θυγατρικών της εταιρείες (που αναφέρονται επίσης ως “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από κάθε μέλος του ομίλου Lev Ins, που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία τους στην ιδιότητα που έχει του διαχειριστή προσωπικών δεδομένων. Οι υπεύθυνοι αυτοί ενδέχεται να παρέχουν ξεχωριστές ειδοποιήσεις απορρήτου όταν τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για πρώτη φορά από το εν λόγω νομικό πρόσωπο Lev Ins, για παράδειγμα, όταν εσείς ή η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε μας προσλαμβάνει για την παροχή μιας υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι της Lev Ins παρέχουν επίσης υπηρεσίες στους πελάτες μας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις και τις συμβατικές δεσμεύσεις μας με τους πελάτες μας.

 1. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας και ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών μας. Η παρούσα δήλωση παρέχει μια περιγραφή των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και των σκοπών για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για κάθε μία από τις υπηρεσίες μας, καθώς και ο σκοπός και η νομική βάση για τη συλλογή των πληροφοριών, μπορεί να σας παρέχονται σε ξεχωριστές ανακοινώσεις απορρήτου που σχετίζονται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

 1. Η Lev Ins συλλέγει προσωπικά δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

Πληροφορίες που μας παρέχετε

Η Lev Ins συλλέγει πληροφορίες απευθείας από εσάς όταν:

 • Ζητάτε μια υπηρεσία από εμάς,
 • Επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της Lev Ins ή παρακολουθείτε μια εκδήλωση της Lev Ins,
 • Υποβάλλετε αίτηση για μια θέση στην Lev Ins,
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για κάποιο παράπονο ή ερώτημα,
 • Συνεργάζεστε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή
 • Εγγραφείτε ή χρησιμοποιείτε έναν από τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας.

Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε κάθε προσωπική πληροφορία που ευλόγως ζητάμε (σε μορφή αποδεκτή από εμάς) προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε ή καθυστερείτε να παράσχετε τις πληροφορίες που ευλόγως απαιτούμε για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων, ενδέχεται να μην σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή/και να τερματίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με άμεση ισχύ.

Όταν παρέχετε στην Lev Ins προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τρίτα πρόσωπα (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον/την σύζυγο, τον/την σύντροφό σας, το/τα παιδί/α, τα εξαρτώμενα μέλη ή τις επαφές έκτακτης ανάγκης), πρέπει, κατά περίπτωση, να παρέχετε στα εν λόγω πρόσωπα εκ των προτέρων αντίγραφο της παρούσας δήλωσης ή να διασφαλίζετε ότι ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες τους θα χρησιμοποιηθούν από την Lev Ins. Όταν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ρητή συγκατάθεση εκ μέρους τους.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Σε κάποιες περιπτώσεις, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένους τύπους πληροφοριών όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας και μέσω των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδέχεται να ανταλλάσσουμε. Οι αυτοματοποιημένες τεχνολογίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση αρχείων καταγραφής του διακομιστή ιστού για τη συλλογή διευθύνσεων IP, cookies και ιστοφάρους.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από πελάτες ή από τρίτους

Όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας, ενδέχεται να συλλέγουμε από τους πελάτες μας προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τα οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή σας και την κάλυψη παροχών. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε (σε κάθε περίπτωση, μόνο εφόσον σχετίζονται αυστηρά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε) ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως πληροφορίες υγείας που σχετίζονται με την ασφάλιση ζωής, υγείας, επαγγελματικής ευθύνης και εργατικής αποζημίωσης ή με προγράμματα παροχών προς εργαζομένους που χρηματοδοτούνται από τον εργοδότη σας. Οι περισσότερες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε αφορούν τη συμμετοχή σας σε προγράμματα αποζημίωσης και παροχών που προσφέρει ο εργοδότης σας. Όπου επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία και είναι σκόπιμο για εμάς να το πράξουμε, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες ποινικού μητρώου, για παράδειγμα, όταν απαιτείται στο πλαίσιο των διαδικασιών μας για την εισαγωγή, τη χρηματοδότηση, τη διοίκηση, την απασχόληση, την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την επιβολή κυρώσεων.

 1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς μπορεί να περιλαμβάνουν:

α.

Βασικά προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας με διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση,

β.

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία, όπως αριθμός εθνικής ασφάλισης ή αριθμός αναφοράς συνταξιοδοτικού συστήματος,

γ.

Δημογραφικά δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την οικογενειακή κατάσταση, τον τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις ασφάλισης,

δ.

Στοιχεία επαγγελματικής απασχόλησης, όπως ο ρόλος, το καθεστώς απασχόλησης (όπως πλήρης/μερική απασχόληση, σύμβαση), πληροφορίες για το μισθό, τις αποδοχές και το ιστορικό επαγγελματικής απασχόλησης,

ε.

Πληροφορίες υγείας, όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, ιατρικά αρχεία και αποτελέσματα ιατρικής αξιολόγησης,

στ.

Πληροφορίες για τις παροχές, όπως οι επιλογές παροχών, οι πληροφορίες συνταξιοδοτικής επιλεξιμότητας, η ημερομηνία συνταξιοδότησης και κάθε σημαντικό θέμα που επηρεάζει τις παροχές σας, όπως προαιρετικές εισφορές, εντολές κατανομής συντάξεων, φορολογική προστασία ή άλλες προσαρμογές,

ζ.

Οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία καρτών πληρωμής και τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία του πιστωτικού ιστορικού σας και του καθεστώτος πτώχευσης, μισθός, κωδικός φόρου, κρατήσεις τρίτων, πληρωμές μπόνους, στοιχεία παροχών και δικαιωμάτων, στοιχεία εισφορών εθνικής ασφάλισης,

η.

Λεπτομέρειες αποζημιώσεων, όπως πληροφορίες σχετικά με τυχόν αποζημιώσεις που αφορούν το ασφαλιστήριό σας ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασφαλιστή σας,

θ.

Οι προτιμήσεις σας σχετικά με το μάρκετινγκ,

ι.

Διαδικτυακές πληροφορίες: π.χ. πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας,

κ.

Πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, όπως πληροφορίες σχετικά με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εντύπων ανατροφοδότησης,

λ.

Πληροφορίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αλληλεπιδράσεις (π.χ. συμπάθειες και αναρτήσεις) με την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και

μ.

Πληροφορίες από το ποινικό μητρώο, όπως η ύπαρξη ή η υποτιθέμενη τέλεση αδικημάτων ή η επιβεβαίωση ότι το ποινικό μητρώο είναι καθαρό.

Όταν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας ή υποτιθέμενες εγκληματικές δραστηριότητες), θα διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή/και τις απαραίτητες άδειες πριν από τη συλλογή.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ακολουθεί περίληψη των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται για κάθε μία από τις υπηρεσίες μας, καθώς και ο σκοπός και η νομική βάση για τη συλλογή των πληροφοριών, ενδέχεται να σας παρέχονται σε ξεχωριστές ανακοινώσεις απορρήτου που αφορούν τις υπηρεσίες που σας αφορούν.

Παροχή υπηρεσιών για τους πελάτες μας

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχουν οι πελάτες μας για την παροχή των υπηρεσιών μας σε θέματα εμπορικών κινδύνων, αντασφάλισης, συνταξιοδότησης, υγείας, επεξεργασίας δεδομένων και ανάλυσης. Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζονται από το πεδίο εφαρμογής και τις προδιαγραφές της δέσμευσης του πελάτη μας, καθώς και από τους ισχύοντες νόμους, τις κανονιστικές οδηγίες και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Διαχείριση των υποχρεώσεων των πελατών μας

Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας και τους εκπροσώπους των εταιρικών πελατών μας προκειμένου να:

 • Εκπληρώνουμε τις κανονιστικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της Lev Ins, όπως:
 • Έλεγχος και εξέταση «Γνώρισε τον πελάτη σου»,
 • Κατά του ξεπλύματος χρήματος,
 • Έλεγχος των εμπορικών κυρώσεων,
 • Λαμβάνετε και ενημερώνετε τις πιστωτικές πληροφορίες από κατάλληλες τρίτες πηγές, όπως οι οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με πίστωση,
 • Επικοινωνούμε με τους πελάτες μας,
 • Απάντηση σε ερωτήματα και παράπονα πελατών- και
 • Διαχειριζόμαστε τις αξιώσεις.
 • Επικοινωνία και μάρκετινγκ με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες.

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα των υφισταμένων πελατών μας, των υποψηφίων πελατών μας και των μεμονωμένων εκπροσώπων των εταιρικών πελατών μας με σκοπό: την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ενημερωτικών μηνυμάτων, διαφημιστικού υλικού και άλλων επικοινωνιών μάρκετινγκ- και την πρόσκληση των πελατών μας σε εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διαχείρισης των εν λόγω εκδηλώσεων.

Διεξαγωγή ανάλυσης δεδομένων, συγκριτικής αξιολόγησης και μοντελοποίησης

Η Lev Ins είναι μια καινοτόμος επιχείρηση που βασίζεται στην ανάπτυξη εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας την εμπειρία μας από προηγούμενες αναθέσεις για την ανάλυση των τάσεων. Η Lev Ins χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα για την πραγματοποίηση αναλύσεων, μοντελοποίησης, συγκριτικής αξιολόγησης και έρευνας.

Πρόληψη του εγκλήματος

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για να διευκολύνουμε την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση εγκλημάτων καθώς και τη σύλληψη ή τη δίωξη παραβατών και για να συμμορφωθούμε με τους νόμους/κανονισμούς. Για παράδειγμα, το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο των διαδικασιών εισδοχής, χρηματοδότησης, διοίκησης και πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση πώλησης, εξαγοράς ή αναδιοργάνωσης. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς σχεδιασμού και δέουσας επιμέλειας (due diligence) τόσο πριν όσο και μετά το κλείσιμο της συναλλαγής για λόγους που σχετίζονται με την πώληση, την εξαγορά ή την αναδιοργάνωση και για τον σκοπό της μεταβίβασης των βιβλίων των επιχειρήσεων σε διαδόχους.

Βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών και τη χρήση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και της αναβάθμισης των συστημάτων. Επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπό που δεν είναι συμβατός με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εξισορροπούμε τη νόμιμη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε περιττό κίνδυνο.

 1. Νομική βάση

Βασιζόμαστε στις ακόλουθες νομικές βάσεις για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

α.

Εφαρμογή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Όταν προσφέρουμε υπηρεσίες ή συνάπτουμε σύμβαση μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών, θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες, να επεξεργαστούμε την αποδοχή της προσφοράς από εσάς και να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς.

β.

Νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις

Η συλλογή και χρήση ορισμένων στοιχείων των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η Lev Ins είναι αδειοδοτημένη και νομοθετημένη από ορισμένες ρυθμιστικές αρχές του κλάδου και υποχρεούται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τους σχετικούς ρυθμιστικούς κανόνες.

γ.

Πρόληψη και ανίχνευση της απάτης

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν ποινικές καταδίκες ή φερόμενα αδικήματα, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης, άλλων οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων γενικά στον κλάδο των ασφαλίσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

δ.

Νόμιμα συμφέροντα

Η συλλογή και η χρήση ορισμένων στοιχείων των προσωπικών σας πληροφοριών είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Για παράδειγμα, έχουμε έννομα συμφέροντα για:

– Την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στις παγκόσμιες λύσεις μας,

– Τη λειτουργία της επιχείρησής μας και διαχείριση και ανάπτυξη των σχέσεών μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και μ’ εσάς,

– Την κατανόηση και την απάντηση σε ερωτήματα,

– Τη λήψη πληροφοριών από τρίτους και από υποκαταστήματα της Lev Ins για την παροχή υπηρεσιών,

– Την ανταλλαγή δεδομένων σε σχέση με συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων,

– Τη βελτίωση των υπηρεσιών μας- και

– Την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εσείς και οι πελάτες μας χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τους ιστότοπούς μας.

Όταν βασιζόμαστε σε αυτή τη νομική βάση για να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που σας αναγνωρίζονται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου δεδομένων.

ε.

Συναίνεση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση. Για παράδειγμα, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν ποινικές καταδίκες ή φερόμενα αδικήματα, ιδίως για να αξιολογήσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με το μελλοντικό ή το υφιστάμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με άλλους συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά και με τρίτους, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την προσφορά, τη διαχείριση και την καταχώρηση των υπηρεσιών που σας παρέχονται, όπως ασφαλιστές, αντασφαλιστές, μεσίτες και πρακτορεία ελέγχου.

Όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας, δεν είστε υποχρεωμένοι να τη δώσετε και μπορείτε να επιλέξετε να την ανακαλέσετε σε οποιοδήποτε στάδιο αφού την έχετε δώσει. Ωστόσο, σε περίπτωση που αρνηθείτε να παράσχετε τις πληροφορίες που εύλογα απαιτούμε για την παροχή των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή/και να τερματίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με άμεση ισχύ.

Όταν επιλέγετε να λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συναινείτε στη συλλογή και στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφουμε στο παρόν μέρος της Δήλωσης. Κατά περίπτωση, συμφωνείτε επίσης ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς από τον ασφαλιστή που αναφέρεται στα έγγραφα του ασφαλιστηρίου σας. Θα πρέπει να ανατρέξετε στη δήλωση απορρήτου του ασφαλιστή στον ιστότοπό του για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του.

στ.

Σημαντικό δημόσιο συμφέρον (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)

Εάν το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον. Για παράδειγμα, για την πρόληψη ή τον εντοπισμό παράνομων πράξεων ή για τη δημόσια υγεία.

ζ.

Στο πλαίσιο ειδικής εξαίρεσης που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών που εφαρμόζουν τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Σε ορισμένες περιπτώσεις βασιζόμαστε σε συγκεκριμένους λόγους, για παράδειγμα για ασφαλιστικούς σκοπούς ή για τον καθορισμό παροχών. Η συλλογή και η χρήση ορισμένων πτυχών των προσωπικών σας δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, είναι απαραίτητες για σκοπούς ασφάλισης ή/και επαγγελματικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.

 1. Συλλέγουμε πληροφορίες από παιδιά;

Οι ιστότοποί μας δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά στους ιστότοπούς μας. Απαγορεύεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας.

Ορισμένες λύσεις της Lev Ins ενδέχεται να επεξεργάζονται δεδομένα που αφορούν παιδιά, όπως ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και άλλες πληροφορίες αναγνώρισης. Οι πληροφορίες αυτές δεν συλλέγονται απευθείας από τα παιδιά, αλλά από τρίτους, όπως από τον πελάτη μας, από τον μεταφορέα ή απευθείας από εσάς ως γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού (π.χ. για να μπορεί το παιδί να κατονομαστεί ως δικαιούχος σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα).

 1. Πόσο καιρό διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και από τα χαρακτηριστικά του. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο και σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Lev Ins. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα καταστραφούν με ασφάλεια όταν πλέον δεν χρειάζονται.

 1. Πώς αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Γενικά, μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, όπως είναι απαραίτητο για την προσφορά, την καταχώρηση και τη διαχείριση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε:

α.

Εντός της Lev Ins: ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλα νομικά πρόσωπα, εμπορικά σήματα, παραρτήματα και θυγατρικές εταιρείες της Lev Ins για τους σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα δήλωση,

β.

Συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την προσφορά, την καταχώρηση και τη διαχείριση των υπηρεσιών που σας παρέχουν, όπως ασφαλιστές, αντασφαλιστές, μεσίτες, διαμεσολαβητές και ρυθμιστές ζημιών. Ο αντασφαλιστής είναι ο ασφαλιστής που αναλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και αναφέρεται στα έγγραφα του συμβολαίου σας. Θα πρέπει να ανατρέξετε στη δήλωση απορρήτου του ασφαλιστή στον ιστότοπό του για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του,

γ.

Οργανισμοί ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, όπως της πιστοληπτικής ικανότητας, του ποινικού μητρώου, της πρόληψης απάτης, της επικύρωσης δεδομένων και άλλοι συμβουλευτικοί επαγγελματικοί οργανισμοί, όταν είναι απαραίτητο για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης στον ασφαλιστικό κλάδο και για τη λήψη μέτρων αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με μελλοντικά ή υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή/και υπηρεσίες,

δ.

Νομικοί σύμβουλοι, ρυθμιστές ζημιών και ερευνητές απαιτήσεων, όταν είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση, διεκδίκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, ασφαλιστικών απαιτήσεων ή άλλων απαιτήσεων παρόμοιας φύσης,

ε.

Επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, π.χ. όταν παρέχετε πληροφορίες υγείας σε σχέση με μια απαίτηση έναντι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας,

στ.

Όργανα επιβολής του νόμου όταν απαιτείται από τον νόμο, τη νομική διαδικασία, το καταστατικό, τον κανόνα, τον κανονισμό ή το επαγγελματικό πρότυπο ή για να ανταποκριθεί σε κλήτευση, ένταλμα έρευνας ή σε άλλο νομικό αίτημα και όταν είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της πρόληψης ή της ανίχνευσης εγκλημάτων ή τη σύλληψη ή τη δίωξη παραβατών,

ζ.

Δημόσιες αρχές, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνητικούς φορείς, όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές και τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις ή σε σχέση με τη διερεύνηση ύποπτης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας,

η.

Προμηθευτές τρίτων, όταν αναθέτουμε τις εργασίες επεξεργασίας μας σε προμηθευτές που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες για λογαριασμό μας. Παραδείγματα είναι οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που διαχειρίζονται τα συστήματα πληροφορικής και τα back office συστήματα και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και οι πάροχοι κέντρων επικοινωνίας. Οι εν λόγω εργασίες επεξεργασίας παραμένουν υπό τον έλεγχό μας και εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και τις αυστηρές οδηγίες μας,

κ.

Οι διάδοχοι της επιχείρησης, όταν η Lev Ins ή οι υπηρεσίες της πωλούνται, αποκτώνται ή συγχωνεύονται με άλλον οργανισμό, εξολοκλήρου ή μερικώς, και τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να γνωστοποιηθούν στα σχετικά τρίτα μέρη στο πλαίσιο των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας (due diligence) και των μεταβιβάσεων σε ένα καινούργιο νομικό πρόσωπο. Όταν σε αυτές τις περιπτώσεις οι προσωπικές πληροφορίες γνωστοποιούνται, θα κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση- και

λ.

Εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές, όταν είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της εταιρείας ή για τη διερεύνηση καταγγελίας ή απειλής ασφάλειας.

 1. Μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές;

Είμαστε ένας παγκόσμιος οργανισμός και διαβιβάζουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν το κάνουμε, εάν το ισχύον δίκαιο το απαιτεί, χρησιμοποιούμε διάφορους νομικούς μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και η προστασία σας ταξιδεύουν με τα δεδομένα σας, όπως:

 • Διασφαλίζουμε ότι οι διαβιβάσεις μεταξύ νομικών προσώπων της Lev Ins καλύπτονται από συμφωνίες που περιλαμβάνουν προδιαγεγραμμένες συμβατικές διατυπώσεις, όπως οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δεσμεύουν συμβατικά κάθε συμβαλλόμενο μέρος να διασφαλίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες λαμβάνουν επαρκές και συνεπές επίπεδο προστασίας.
 • Όταν διαβιβάζουμε ή λαμβάνουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τρίτους που συμβάλλουν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, λαμβάνουμε συμβατικές δεσμεύσεις από αυτούς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπου απαιτείται.
 • Όταν λαμβάνουμε αιτήματα για πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου ή από τις ρυθμιστικές αρχές, εξετάζουμε προσεκτικά τα αιτήματα αυτά προτού αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.

Όπου είναι απαραίτητο, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προφυλάξεις επικοινωνώντας μαζί μας.

 1. Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας;

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και η Lev Ins έχει εφαρμόσει εύλογα πρότυπα φυσικής, τεχνικής και διοικητικής ασφάλειας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες από απώλεια, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, από κατάχρηση, αλλοίωση ή καταστροφή και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες αυτές χειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων.

 1. Άλλα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και των νόμων της χώρας στην οποία ζείτε, και σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας που αναλαμβάνουμε, πιθανόν να έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα από τα γενικά δικαιώματα που ενδέχεται να ισχύουν. Όταν ασκείτε αυτά τα δικαιώματα, ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού αποκαλύψουμε πληροφορίες ή απαντήσουμε στο αίτημά σας. Δεν θα χρεώνουμε αμοιβή, εκτός εάν το αίτημά σας είναι σαφώς παράλογο ή υπερβολικό και/ή μας επιτρέπεται από το νόμο να χρεώνουμε τέτοιες αμοιβές.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας. Με την επιφύλαξη νομικών και άλλων επιτρεπτών λόγων, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμμορφωθούμε άμεσα με το αίτημά σας ή να σας ενημερώσουμε εάν χρειαζόμαστε πρόσθετες πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως στο αίτημά σας, για παράδειγμα εάν αυτό θα επηρέαζε ένα καθήκον εμπιστευτικότητας που οφείλουμε σε άλλους ή εάν έχουμε νομικό δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε το αίτημα με διαφορετικό τρόπο. Εάν δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως στο αίτημά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας εξηγήσουμε γιατί το αίτημά σας απορρίφθηκε.

Δικαίωμα πρόσβασης

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και επιθεώρησης των προσωπικών πληροφοριών που διατηρεί η Lev Ins για εσάς. Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες επισκεπτόμενοι τον λογαριασμό σας.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν αυτά είναι ανακριβή ή χρειάζονται ενημέρωση.

Δικαίωμα στη λήθη (δικαίωμα διαγραφής)

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες σας μπορούν να διαγραφούν μόνο εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των πληροφοριών, και να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες μέχρι να επιβεβαιωθεί η ακρίβειά τους.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το οποίο μας υποχρεώνει να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, αλλά μόνο όταν η επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών βασίζεται (i) στη συγκατάθεση ή (ii) στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αλλά μόνο όταν η επεξεργασία αυτή βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας ως νομική βάση. Εάν αντιταχθείτε, έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικά έννομα συμφέροντα που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Δικαίωμα εξαίρεσης από την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνονται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα. Βλέπε πιο κάτω την ενότητα έντεκα (11) για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαίωμα εναντίωσης στο άμεσο μάρκετινγκ

Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Θα σας παρέχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ που αναλαμβάνουμε μέσω του ενδιάμεσου φορέα μέσω του οποίου επικοινωνούμε μαζί σας.

 1. Αυτοματοποιημένες λύσεις

Όταν υποβάλλετε αίτηση ή εγγράφεστε για να λάβετε την υπηρεσία, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε μια αυτοματοποιημένη αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο για να καθορίσουμε αν είστε επιλέξιμοι για να λάβετε αυτή την υπηρεσία. Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση είναι μια αξιολόγηση που εκτελείται αυτόματα με τη χρήση τεχνολογικών μέσων (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών) χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή. Η αξιολόγηση αυτή θα αναλύσει τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα περιλαμβάνει διάφορους ελέγχους, π.χ. έλεγχο πιστωτικού ιστορικού και πτώχευσης, επικύρωση της άδειας οδήγησης και των καταδικαστικών αποφάσεων για μηχανοκίνητα οχήματα, επικύρωση του ιστορικού προηγούμενων απαιτήσεων και άλλους ελέγχους πρόληψης απάτης. Όταν η αίτησή σας για υπηρεσία δεν φαίνεται να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενδέχεται να απορριφθεί αυτόματα και θα λάβετε σχετική ειδοποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, όταν μια απόφαση έχει ληφθεί αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα που περιλαμβάνουν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση και να μας ζητήσετε να επανεξετάσουμε το θέμα με ανθρώπινη παρέμβαση. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 1. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και χειρισμού των πληροφοριών μας, επιθυμείτε να συζητήσετε την άρνηση ή την απόσυρση της συγκατάθεσής σας ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την παρούσα δήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Lev Ins στο. 00800 10 200 000 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected]..

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων,

 1. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Ενδέχεται ανά περιόδους να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε την τρέχουσα έκδοσή της σε στο παρόν ιστότοπο και θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία έκδοσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Δήλωση για να είστε ενήμεροι για τις πρακτικές μας όσον αφορά το απόρρητο.

Scroll to Top