Condiții pentru prestarea serviciilor de asigurare la distanță

OBIECT ȘI CARACTERISTICI

Art.1. Prezentele condiții au scopul de a reglementa furnizarea de servicii de asigurare la distanță de către Compania de asigurări „Lev Ins” AD și de a reglementa relațiile dintre Compania de asigurări „Lev Ins” AD și utilizatorii serviciilor de asigurare care decurg în legătură cu prestarea de servicii de asigurare la distanță,  precum și ordinea, modul și condițiile în care se vor efectua plățile primelor de asigurare datorate.

Art.2. Prezentele condiții se aplică prestării serviciilor de asigurare la distanță, atunci când Asiguratorul și utilizatorul serviciilor de asigurare la încheierea contractului inițial nu sunt în contact fizic, ci utilizează un mijloc de comunicare la distanță, precum și contractele de asigurare, încheiate la distanță, care adaugă elemente noi. Prezentele condiții se aplică și la plata unei prime de asigurare prin intermediul site-ului Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD, indiferent de modalitatea de încheiere a contractului de asigurare.

Art.3. Utilizatorii serviciilor de asigurare și clienții Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD declară că sunt familiarizați cu prezentele condiții și le acceptă în întregime, bifând textul „Sunt de acord cu condițiile de prestare a serviciilor de asigurare la distanță și cu efectuarea plăților ale Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD.

Art.4. Compania de asigurări „Lev Ins” AD oferă toate tipurile de servicii de asigurare pentru care au primit licență în condițiile Codului asigurărilor.

Art.5. Utilizatorului serviciilor de asigurare i se ofera posibilitatea de a incheia un contract de asigurare la distanta prin intermediul site-ului companiei pentru unele dintre produsele de asigurare oferite făra contactul fizic al Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art.6. (1) Compania de asigurări „Lev Ins” AD furnizează utilizatorului serviciilor de asigurare toate documentele în conformitate cu cerințele articolului 8 din Legea privind prestarea serviciilor financiare la distanță, precum și în conformitate cu cerințele articolului 324 și următoarele din Codul asigurărilor timp suficient înainte ca utilizatorul de servicii de asigurare să fie obligat să respecte o propunere sau un contract pentru furnizarea de servicii financiare la distanță, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • numele/denumirea, activitatea principală și sediul asigurătorului, precum și orice adresă de realizare a relațiilor dintre asigurător și utilizatorul serviciilor de asigurare;
 • numele/denumirea și adresa reprezentantului asigurătorului, stabilit în țara în care locuiește utilizatorul serviciilor de asigurare, dacă există;
 • numele și adresa oricărei alte persoane care a stabilit relații comerciale cu utilizatorul serviciilor de asigurare în legătură cu contractul prevăzut la art. 6, precum și informații în ce calitate intră această persoană în relații comerciale cu utilizatorul serviciilor de asigurare;
 • Cod unic de identificare al Asigurătorului;
 • Adresa autorității de supraveghere;
 • Descrierea principalelor caracteristici ale produsului;
 • Prețul total al produsului datorat de client, inclusiv toate comisioanele, taxele și costurile asociate serviciului, precum și toate impozitele plătibile prin intermediul asigurătorului; în cazul în care nu este posibilă indicarea prețului exact al serviciului, se indică metoda de calcul al prețului, care permite clientului să-l verifice;
 • perioada de timp în care informaţiile furnizate sunt valabile;
 • modalitatea de plată și prestarea serviciului;
 • toate costurile suplimentare pentru client legate de utilizarea unui mijloc de comunicare la distanță atunci când sunt plătite de client;
 • prezența sau absența dreptului clientului de a se retrage din contractul încheiat conform art. 12, alin. 1, 2 sau 3 din Legea privind furnizarea serviciilor financiare; când clientul are dreptul de a se retrage din contract, informațiile cuprind perioada de timp în care își poate exercita dreptul, condițiile de exercitare a acestuia, inclusiv suma pe care clientul poate fi obligat să o plătească conform art. 13, alin. 1 din Legea prestării serviciilor financiare, precum și informații despre consecințele pentru client din neexercitarea dreptului de retragere din contractul încheiat;
 • durata minimă a contractului de prestare a serviciilor de asigurare la distanţă în cazul contractelor de prestare continuă sau periodică de servicii;
 • dreptul părților de a rezilia contractul înainte de termenul stabilit sau unilateral în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciilor de asigurare la distanță;
 • instrucțiuni practice de exercitare a dreptului de retragere din contractul încheiat, în care se va indica adresa la care trebuie trimisă notificarea;
 • statul sau statele membre ale Uniunii Europene, a căror lege asigurătorul o indică ca fiind aplicabilă în stabilirea unei relaţii comerciale cu clientul înainte de încheierea contractului;
 • legea aplicabila contractului de prestare a serviciilor de asigurare la distanță si/sau jurisdicției competente;
 • limba sau limbile în care sunt furnizați condițiile contractului și informațiile precontractuale;
 • limba sau limbile pe care asigurătorul se obligă să le folosească pentru comunicare cu acordul utilizatorului pe durata contractului;
 • Documentul informativ pentru produsul de asigurare;
 • Condiții generale și/sau speciale pentru produsul de asigurare respectiv;

(2) Asigurătorul trebuie să furnizeze informațiile într-un mod care să nu pună sub semnul întrebării scopul lor comercial. Informațiile vor fi furnizate într-o manieră clară și inteligibilă în funcție de tipul mijlocului de comunicare la distanță utilizat, cu respectarea cerinței de bună-credință a părților la tranzacții comerciale și pentru protecția intereselor persoanelor incapabile.

(3) Atunci când serviciul de asigurare este furnizat pe teritoriul Republicii Bulgaria, informațiile de mai sus sunt furnizate în bulgară sau și în bulgară.

Art.7. Prin completarea unui chestionar de către utilizatorul serviciilor de asigurare, asigurătorul, evaluând nevoile clientului, îi furnizează acestuia informații obiective, cuprinzătoare și de înțeles despre produsele de asigurare pentru ca utilizatorul serviciilor de asigurare să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Art.8.  Compania de asigurări “Lev Ins” AD va păstra toate informațiile de pe site-ul său web actualizate și corecte.

Art.9. Compania de asigurări „Lev Ins” AD este obligată să țină evidența că utilizatorul serviciului de asigurare i-au fost furnizate informațiile necesare, care le-a citit și acceptat, să documenteze că a fost obținut acordul utilizatorului pentru încheierea unui contract la distanță, să furnizeze o chitanță pentru fiecare tranzacție efectuată cu un card bancar, să țină evidența tranzacțiilor în scopul efectuării cu succes a plății; să țină evidența contractului de asigurare încheiat.

Art.10. Compania de asigurări nu este responsabilă pentru datele introduse incorect sau fără scrupule sau pentru datele ascunse cu bună știință și/sau în neștiință de către utilizatorul serviciilor de asigurare, ale căror consecințe sunt reglementate conform Codului asigurărilor și Condițiilor generale pentru produsele de asigurare individuale.

Art.11. Compania de Asigurări “Lev Ins” AD nu este responsabilă pentru valoarea introdusă incorect pentru plata ratelor în portalul Web și pentru erorile făcute în timpul plății din cauza datelor incorecte sau inexacte completate de către utilizatorul serviciilor de asigurare.

Art.12. Compania de asigurări “Lev Ins” AD nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de forță majoră, eveniment accidental, atacuri cibernetice, probleme legate de accesul și conectarea la Internet, încălcarea securității rețelei, precum și circumstanțe care sunt în afara controlului companiei de asigurări “Lev Ins” AD.

Art.13.  Compania de asigurări “Lev Ins” AD nu este responsabilă pentru daunele cauzate hardware-ului sau software-ului utilizatorului serviciului de asigurare.

Art.14.  Compania de asigurări “Lev Ins” AD nu este responsabilă pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal, furtul, deteriorarea, distrugerea și/sau scurgerea datelor care fac obiectul protecției conform legislației bulgare și/sau europene.

Art.15. Compania de asigurări “Lev Ins” AD nu este răspunzătoare pentru daunele rezultate din informațiile inexacte, incorecte sau incorecte furnizate de utilizatorul serviciilor de asigurare, indiferent dacă acestea au fost comise cu bună știință sau fără cunoștință de cauză.

Art.16. Compania de asigurări “Lev Ins” AD are dreptul de a modifica prezentele Condiții, iar orice modificare va fi anunțată pe site. În caz de modificare, după anunțarea acesteia, utilizatorul serviciilor de asigurare este considerat a fi notificat cu privire la modificările din Condiții. În cazul în care utilizatorul serviciilor de asigurare continuă să utilizeze site-ul web, acesta este de acord cu Condițiile modificate.

Art.17. Compania de asigurări “Lev Ins” AD va furniza informații suplimentare despre produsele de asigurare oferite la distanță, la cererea utilizatorului serviciilor de asigurare prin contactele indicate pe site sau la adresa de e-mail indicată.

Art.18. Compania de asigurări “Lev Ins” AD va furniza prezentele condiții pe suport de hârtie la cererea utilizatorului serviciilor de asigurare la adresa indicată de acesta sau personal la sediul asigurătorului.

Art.19. Utilizatorul serviciilor de asigurare se obligă să introducă informații corecte, exacte și complete despre datele sale personale, precum și despre parametrii necesari pentru încheierea, modificarea sau rezilierea contractelor de asigurare sau care sunt necesari pentru utilizarea site-ului. Compania de asigurări “Lev Ins” AD nu este responsabilă pentru toate consecințele care decurg din transmiterea de informații incorecte, inexacte sau incomplete.

Art.20. Utilizatorul serviciilor de asigurare este de acord că toate daunele și consecințele utilizării serviciilor de asigurare la distanță sunt pe cheltuiala sa, cu excepția cazului în care sunt cauzate intenționat sau din neglijență gravă.

Art.21. Utilizatorul serviciilor de asigurare nu are dreptul de a încheia un contract de asigurare în numele altuia fără acordul explicit al persoanei asigurate. În cazul în care utilizatorul serviciilor de asigurare încheie contractul de asigurare în calitatea sa de asigurător în beneficiul unei terțe persoane asigurate, utilizatorul serviciilor de asigurare trebuie să indice în mod explicit acest lucru la încheierea contractului de servicii de asigurare la distanță.

Art.22. Utilizatorul serviciilor de asigurare nu are dreptul de a utiliza datele personale ale altor persoane atunci când folosește site-ul web al asigurătorului și la încheierea contractului de asigurare.

Art.23. Utilizatorul serviciilor de asigurare trebuie să păstreze contractele de asigurare încheiate la distanță, precum și chitanțele primite pentru plățile efectuate.

Art.24. Utilizatorul serviciilor de asigurare este informat cu privire la răspunderea penală și administrativă pe care ar putea-o suporta în cazul folosirii de documente false, carduri de debit si/sau credit străine si/sau date personale străine.

Art.25. Utilizatorul serviciilor de asigurare este informat că la încheierea asigurării „Casco auto de Vehicul” trebuie să asigure autovehiculului o inspecție inițială și filmare la punctul de filmare al Companiei de Asigurări “Lev Ins” AD în termen de 7 zile de la încheierea contractului de asigurare.

Art. 26. În cazul în care utilizatorul serviciilor de asigurare nu își îndeplinește obligația conform articolului de mai sus, Compania de asigurări “Lev Ins” AD nu este responsabilă pentru toate consecințele negative care pot apărea.

 

PROCEDURA PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE ASIGURARE LA DISTANȚĂ

Art.27. Înainte de încheierea unui contract de servicii de asigurare la distanță, clientul are posibilitatea de a se familiariza cu toate informațiile precontractuale, informațiile despre produsele de asigurare și toate informațiile pe care asigurătorul este obligat să le furnizeze în temeiul Codului asigurărilor și Legii privind prestarea serviciilor financiare.

Art.28. Clientul selectează un produs de asigurare pentru care este oferit serviciul de încheiere a unui contract la distanță și urmează pașii indicați pe site-ul pentru încheierea contractului, introducând informațiile și parametrii necesari pentru calcularea primei de asigurare și încheierea contractului de asigurare.

Art.29.  Înainte de a solicita încheierea unui contract de asigurare, Clientul trebuie să se familiarizeze cu informațiile precontractuale, informațiile despre produsul de asigurare, prezentele Condiții, precum și Condițiile Generale și/sau Speciale aplicabile pentru produsul de asigurare selectat.

Art.30. Înainte de încheierea definitivă a contractului de servicii de asigurare la distanță, Clientul trebuie să noteze că a citit toate documentele și le acceptă.

Art.31.Înainte de încheierea definitivă a contractului de servicii de asigurare la distanță, Clientul are posibilitatea de a revizui și verifica toate datele introduse de acesta și de a face ajustări, dacă este cazul.

Art.32. Se pot folosi următoarele metode de plată:

Art.33. Prima de asigurare și alte sume datorate cu aceasta se plătesc prin card de debit sau de credit prin funcționalitatea oferită pe site.

Art.34. La plata cu cardul de debit sau credit și la confirmarea plății, Clientul primește o chitanță pentru plata efectuată la adresa de e-mail specificată de acesta.

Art.35.  Plata primei de asigurare, prin intermediul site-ului web, se face prin carduri bancare (debit sau credit), prin operatorii sistemelor electronice de plată specificate pe site-ul Asigurătorului la desfășurarea comerțului electronic, într-unul din următoarele moduri:

 • pentru utilizatorii înregistrați – prin autentificarea la un portal Web cu nume de utilizator și parolă;
 • pentru utilizatori fără înregistrare – direct prin intermediul site-ului la adresă.

Art.36. Prima de asigurare este calculată pe baza unor parametri obiectivi specifici de către Compania de Asigurări “Lev Ins” AD, neexistând o evaluare subiectivă a utilizatorului serviciilor de asigurare.

Art.37. Moneda pentru plata primelor de asigurare datorate prin intermediul site-ului web este în leve bulgare (BGN). În cazul în care prima de asigurare datorată de Client este într-o altă monedă decât leve bulgare (BGN), suma este recalculată în BGN la cursul de schimb zilnic al BNB.

Art.38. Dupa finalizarea comenzii prin intermediul site-ului și acceptată de către Asigurător, Clientul poate primi informații despre polița de asigurare încheiată și documentele anexate acesteia, precum și o copie a prezentelor condiții la adresa de e-mail specificată de acesta. Polița de asigurare primită de Client și documentele anexate la aceasta au puterea unui contract de asigurare, cu excepția asigurării obligatorii de „Răspundere civilă auto”.

Art.39. Contractul se consideră încheiat din momentul primirii confirmării Asigurătorului prin mijloace electronice de la client.

Art.40. Intrarea în vigoare a acoperirii de asigurare este convenită în mod explicit cu contractul de asigurare, dar nu poate fi mai devreme de ora 00.00 a zilei următoare zilei încheierii contractului.

Art.41. La plata ratelor amânate conform poliței de „Răspundere civilă auto”, autocolantul și certificatul de Carte verde vor fi trimise la adresa indicată de utilizatorul serviciului de asigurare în termen de 3 (trei) zile lucrătoare. Valoarea livrării este pe cheltuiala Clientului și depinde de tariful individual al firmei de curierat utilizate de Asigurător.

Art.42. În cadrul asigurării obligatorii de „Răspundere civilă auto”, pe lângă impozitul de 2% datorat, Clientul trebuie să plătească împreună cu prima și valoarea semnului conform art. 10 din Ordonanța Nr. 49/16.10.2014 privind asigurarea obligatorie, precum și contribuțiile datorate la Fondul de Garantare și Securitate. Toate sumele datorate împreună cu prima de asigurare de către Client sunt indicate pe un rând separat în polița de asigurare. Livrarea se face conform graficului firmei de curierat, iar clientul este obligat să se legitimeze în fața curierului și să primească polița și toate documentele însoțitoare.

Art.43. În cazul retragerii din contract în momentul livrării documentelor de către curier, cheltuielile de transport sunt suportate de client.

Art.44. În cazul în care clientul nu este găsit la adresa specificată în termenul de livrare, nu oferă acces pentru livrare sau refuză să primească livrarea poliței de asigurare și a documentelor însoțitoare, Compania de Asigurări “Lev Ins” AD nu este responsabilă pentru eventualele consecințe negative.  Compania de asigurări nu este responsabilă pentru întârzierile în livrarea poliței din motive pentru care compania de curierat este responsabilă.

Art.45. În cazul unui eveniment de asigurare survenit, o cerere de plată a despăgubirii de asigurare poate fi depusă în scris prin notificare către asigurător, prin fax, e-mail sau telefonic către un grup mobil în conformitate cu Regulile interne ale Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD pentru soluționarea daunelor de asigurare publicate pe site-ul asigurătorului. O cerere de plată a despăgubirii de asigurare poate fi depusă și prin intermediul site-ului Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD, urmând instrucțiunile și pașii pentru aceasta, cererea urmează să fie soluționată în conformitate cu Regulile Interne ale Companiei de Asigurări “Lev Ins” AD pentru soluționarea daunelor de asigurare, publicate pe site-ul asigurătorului.

REFUZ LA SERVICIUL DE ASIGURARE ȘI RESTITUIRE DE SUME

Art.46. Potrivit art. 12, alin. 1 din Legea privind prestarea serviciilor financiare la distanță /LPSFD/ Clientul în calitate de parte la un contract de prestare de servicii financiare la distanță acționează în afara activității sale comerciale sau profesionale, are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a declara un motiv, să se retragă din contractul încheiat în termen de 14 (patrusprezece) zile, de la data încheierii contractului sau de la data la care a primit condițiile contractului și informațiile prevăzute la art. 10, alin. 1 și 2, când aceasta se întămplă după încheierea contractului.

Art.47. Potrivit alin. 3, pct. 2 din aceeași dispoziție, dreptul de la punctul precedent nu se aplică contractelor de asigurare în legătură cu călătorie, bagaje sau alte contracte de asigurare pe termen scurt, cu o durată mai mică de o lună.

Art.48. Odată cu acceptarea acestor Condiții de către utilizatorul serviciilor de asigurare se consideră că acesta își dă în mod explicit acordul, în sensul art. 13, alin. 1, teza 2 din Legea privind prestarea serviciilor financiare la distanță, ca executarea contractului să înceapă înainte de expirarea termenului de exercitare a dreptului de retragere.

Art.49. În cazul în care va fi exercitat dreptul de refuz, prevăzut la art. 12, alin. 1 din Legea privind prestarea serviciilor financiare la distanță /LPSFD/, Clientul datorează Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD partea din prima de asigurare și impozitul pe aceasta pentru perioada în care Compania de Asigurări „Lev Ins” AD și-a suportat riscul, dacă nu s-a produs un eveniment de asigurare, precum și costurile administrative suportate, inclusiv contravaloarea autocolantului, certificatul „Cartea Verde” și taxele către Fondul de Garantare și Securitate, dacă contractul de asigurare a intrat în vigoare.

Art.50. Compania de asigurări “Lev Ins” AD este obligată să restituie clientului toate sumele plătite, cu excepția celor datorate de client în conformitate cu prezentele condiții, în cel mult 30 de zile de la primirea notificării de exercitare a dreptului de refuz. Pentru a-și exercita dreptul de refuz în cadrul asigurării de „Răspundere civilă auto”, utilizatorul serviciilor de asigurare este obligat să restituie asigurătorului polița de asigurare primită, certificatul „Cartea verde” și fragmentul respectiv din semnul conform art. 487 conform ordonanei de la art. 504, alin. 1 din Codul asigurărilor.

Art.51. În cazul refuzului asigurării este necesar ca clientul să depună o notificare cu un cont bancar specificat. Restituirea sumelor se face numai în contul bancar al Persoanei care face asigurarea.

 

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT PENTRU SERVICII DE ASIGURARE LA DISTANȚĂ PRIN TELEFON

Art.52. Atunci când se folosește un telefon ca mijloc de comunicare între asigurător și client pentru încheierea unui contract de servicii de asigurare la distanță, la începutul conversației cu clientul, angajatul Companiei de asigurări “Lev Ins” AD trebuie să-și dezvăluie identitatea și obiectul apelului.

Art.53. Cu acordul explicit al utilizatorului serviciilor de asigurare, angajatul asigurătorului furnizează toate informațiile necesare în legătură cu produsele de asigurare în conformitate cu Codul asigurărilor și Legea privind prestarea serviciilor financiare la distanță.

Art.54.  Angajatul asigurătorului informează în mod explicit clientul că pot fi furnizate informații suplimentare la cerere.

Art.55. Angajatul asigurătorului anunță în mod explicit clientul că informațiile îi pot fi furnizate pe suport de hârtie sau electronic, la cerere.

Art.56. Înainte ca utilizatorul de servicii de asigurare să încheie un contract de prestare a serviciilor de asigurare la distanță, asigurătorul îi comunică toate condițiile contractului de asigurare și procedura de prestare a serviciilor de asigurare la distanță, precum și îi furnizează informațiile prevăzute la art. 6 pe un suport accesibil utilizatorului. Informațiile sunt disponibile pe site-ul Companiei de asigurări „Lev Ins” AD.

Art.57. Utilizatorul serviciilor de asigurare are dreptul, pe toată durata contractului de asigurare, să primească condițiile contractului pe un suport de hârtie la cerere explicită.

Art.58. Utilizatorul serviciilor de asigurare poate modifica mijlocul de comunicare utilizat, atunci când acesta nu contravine contractului de asigurare și este compatibil cu natura serviciilor de asigurare.

COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.59. Compania de asigurări „Lev Ins” AD prelucrează, stochează și protejează datele cu caracter personal colectate în cursul activităților sale, în mod transparent, legal și în conformitate cu scopurile pentru care sunt colectate datele.

Art.60. Compania de asigurări „Lev Ins” AD prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările europene, legislația și politica bulgară pentru protecția datelor cu caracter personal și în scopul distribuției de produse de asigurare, încheierii de asigurări, îndeplinirii obligațiilor din contractele de asigurare și soluționării daunelor de asigurare.

Art.61.  În prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate următoarele principii:

 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal și cu bună-credință.
 • Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specifice, bine definite și legitime sau scopuri de natură similară și nu sunt prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu acele scopuri.
 • Datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate în cadrul managementului resurselor umane sunt relevante, au legătură și nu depășesc scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Datele cu caracter personal sunt exacte și sunt actualizate dacă este necesar.
 • Datele cu caracter personal sunt șterse sau corectate atunci când se constată că sunt inexacte sau nu corespund scopurilor pentru care sunt prelucrate.
 • Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor fizice relevante pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate aceste date.

Art.62. Asigurătorul garantează inviolabilitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatorii serviciilor de asigurare. Dezvăluirea datelor cu caracter personal și furnizarea acestora către terți este permisă atunci când este cerută de lege.

Art.63.  La încheierea unui contract de servicii de asigurare la distanță, clientul pune la dispoziție asigurătorului o adresă de e-mail și un număr de telefon mobil unde va primi mesaje de la asigurător.

Art.64. În cazul modificării adresei de e-mail și/sau numărului de telefon mobil solicitate, clientul este obligat să anunțe de îndată Asigurătorul și să informeze despre noua sa adresă de e-mail sau număr de telefon. În cazul în care Clientul nu anunță asigurătorul cu privire la modificare, toate mesajele de la asigurător sunt considerate transmise și asigurătorul nu este responsabil pentru consecințe.

DEFINIȚII

Art.65. „Utilizator al serviciilor de asigurare”/ „client” – în sensul prezentelor reguli, este persoana fizică sau juridică care încheie un contract de asigurare la distanță și/sau face plata primei de asigurare datorate, precum și persoana fizică sau juridică care este interesată de produsele de asigurare.

Art.66.  „Mijloc de comunicare la distanță” înseamnă orice mijloc care poate fi utilizat pentru a furniza servicii la distanță fără prezența fizică simultană a furnizorului și a utilizatorului.

Art.67. „Asigurat” este persoana a căror bunuri imobiliare și/sau mobiliare sunt supuse protecției asigurării în temeiul unui contract de asigurare.

Art.68. „Persoană care face asigurarea” este persoana care este parte la contractul de asigurare. În condițiile contractului de asigurare, persoana care face asigurarea poate fi și un asigurat sau un terț beneficiar.

DISPOZIȚII GENERALE

Art.69. Prezentele condiții se aplică doar accesului și utilizării site-ului Companiei de asigurări „Lev Ins” AD și încheierii de contracte de servicii de asigurare la distanță, acesteea nu anulează și nu înlocuiesc Condițiile Generale și/sau Speciale aplicabile pentru fiecare produs individual de asigurare.

Art.70. Drepturile utilizătorilor serviciilor de asigurare care le sunt acordate prin Codul Asigurărilor și Legea privind prestarea serviciilor financiare la distanță sunt irevocabile și nu pot fi limitate de prezentele condiții.

Art.71. Părțile convin ca documentele de asigurare să fie semnate de către client printr-o semnătură electronică calificată și această semnătură va fi considerată olografă în cazul în care Clientul a achitat prima de asigurare sau rata corespunzătoare la această prin intermediul site-ului Asigurătorului cu un card de credit sau debit.

Art.72. Compania de Asigurări “Lev Ins” AD este autorizată printr- o hotărâre a Comisiei de supraveghere financiară să funcționeze ca asigurător în conformitate cu Secțiunea II din Anexa Nr. 1 la Codul asigurărilor „Asigurări generale” și este înscrisă în Registrul Comerțului și registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ la Agenția înregistrărilor, Ministerul Justiției cu cod unic de identificare: 121130788, cu sediul social și adresa de administrareconducerii: municipiul Sofia, municipalitatea metropolitană, cod poștal 1700, Bul. “Simeonovsko Shosse” Nr. 67A.

Art.73. Toate mesajele trebuie trimise către următoarea adresă: municipiul Sofia, municipalitatea metropolitană, cod poștal 1700, Bul. “Simeonovsko Shosse” Nr. 67A; adresa de e-mail: [email protected]; telefon de contact:  02 805 5333.

Art.74. Toate litigiile care decurg din funcționarea sau interpretarea prezentelor Condiții vor fi soluționate de instanța de judecată bulgară competentă.

Art.75. Prevederile Codului asigurărilor, Legea privind prestarea de servicii financiare la distanță și alte norme ale legislației bulgare se vor aplica tuturor problemelor care nu sunt reglementate în prezentele Condiții.

Art.76. Prezentele Condiții au fost întocmite și adoptate în conformitate cu Codul asigurărilor, Legea privind prestarea de servicii financiare la distanță și legislația europeană și bulgară relevantă și sunt publicate pe site-ul Companiei de asigurări „Lev Ins” AD și sunt disponibile publicului.

Prezentele Condiții de prestare a serviciilor de asigurare la distanță au fost adoptate printr-o Hotărâre a Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări „Lev Ins” AD – Proces-verbal din 20.10.2020 și intră în vigoare la data de 21.10.2020.

Scroll to Top