Politică pentru datele cu character personal

 1. Cine este responsabil pentru informațiile dvs.?

Pe tot parcursul declarației, „Lev Ins“ înseamnă Compania de asigurări „Lev Ins“ AD, inclusiv afiliații și filialele sale (numite și „noi”, „nouă” sau „ai noștri/ale noastre”). Informațiile personale sunt colectate de fiecare membru al grupului „Lev Ins“ care este responsabil de procesarea lor în calitate de administrator. Aceste entități pot furniza notificări de confidențialitate separate atunci când informațiile dvs. personale sunt colectate pentru prima dată de de către această persoană juridică „Lev Ins“, de exemplu, atunci când dvs. sau compania pentru care lucrați ne angajează să furnizăm un serviciu.

Entitățile ale lui „Lev Ins“ oferă, de asemenea, servicii clienților noștri în calitate de procesatori. Atunci când acesta este cazul, vom procesa informațiile dumneavoastră personale în conformitate cu obligațiile noastre legale și angajamentele contractuale față de clienții noștri.

 1. Cum colectăm informațiile dumneavoastră și ce informații colectăm?

Informațiile personale pe care le colectăm variază în funcție de natura serviciilor noastre. Această declarație oferă o descriere a categoriilor de informații personale pe care le colectăm și a scopurilor pentru care le folosim. Mai multe informații despre informațiile personale colectate despre fiecare dintre serviciile noastre, împreună cu scopul și baza legală pentru colectarea informațiilor, vă pot fi furnizate în notificări de confidențialitate separate legate de serviciile aplicabile.

 1.  „Lev Ins“ colectează informații personale în următoarele moduri:

 

Informațiile pe care ni le furnizați

 „Lev Ins“  colectează informații direct de la dvs. atunci când:

 • Solicitați un serviciu de la noi;
 • Vizitați un site web al lui  „Lev Ins“  sau participați la un eveniment al lui  „Lev Ins“ ;
 • Aplicați pentru un post în „Lev Ins“ ;
 • Ne contactați cu o plângere sau o întrebare;
 • Interacționați cu noi prin intermediul rețelelor sociale; sau
 • Vîă înregistrați sau utilizați unul dintre site-urile web sau aplicațiile noastre.

 

Vi se cere să furnizați orice informații personale pe care le solicităm în mod rezonabil (într-o formă acceptabilă pentru noi) pentru a ne îndeplini obligațiile în legătură cu serviciile pe care vi le furnizăm, inclusiv toate obligațiile legale și de reglementare. Atunci când nu furnizați sau întârziați furnizarea informațiilor pe care le solicităm în mod rezonabil pentru a îndeplini aceste obligații, este posibil să nu putem să vă oferim Serviciile și/sau să reziliem Serviciile furnizate cu efect imediat.

Când furnizați informații personale către „Lev Ins“ despre persoane fizice din terți (de exemplu, informații despre soțul/soția dvs., partenerul civil, copilul (copiii), persoanele aflate în întreținere sau contactele de urgență), dacă este cazul, trebuie să furnizați acestor persoane o copie a acestei declarații în prealabil sau să vă asigurați că acestea sunt informați altfel despre modul în care informațiile lor vor fi utilizate de către „Lev Ins“. Când ne furnizați informații despre beneficiarii dvs., este posibil să vă cerem să furnizați consimțământul explicit în numele acestora.

Informații pe care le colectăm automat

În unele cazuri, colectăm automat anumite tipuri de informații atunci când vizitați site-urile noastre web și prin e-mailuri pe care le putem schimba. Tehnologiile automatizate pot include utilizarea fișierelor de înregistrare de pe serverul web pentru a colecta adrese IP, cookie-uri și semnalizatoare web.

Informații pe care le colectăm de la clienți sau terți

Atunci când oferim serviciile noastre clienților noștri, este posibil să colectăm informații personale de la clienții noștri despre dvs., cum ar fi numele dvs., detaliile de contact, data nașterii, sexul, starea civilă, date financiare, date privind angajarea și acoperirea despăgubirilor. De asemenea, putem colecta (în orice caz numai în măsura în care sunt strict legate de serviciile pe care le furnizăm) informații sensibile despre dvs., cum ar fi informații de sănătate referitoare la viață, sănătate, răspundere profesională și asigurări de despăbubiri pentru angajați sau programe de venituri pentru angajați, sponsorizate de angajatorul dvs. Majoritatea informațiilor personale pe care le primim se referă la participarea dumneavoastră la programele de compensare și despăgubiri oferite de angajatorul dumneavoastră. Acolo unde este permis de legislația națională și este oportun să facem acest lucru, putem colecta informații de cazier judiciar; de exemplu, atunci când este necesar ca parte a proceselor noastre de admitere, finanțe, administrare, angajare, combatere a spălării banilor și sancțiuni.

 1. Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră pot include următoarele:

 

a.

Date personale de bază, cum ar fi numele dumneavoastră, detalii de contact cu adresa, data nașterii, vârsta, sexul și starea civilă;

b.

Identificatori unici, cum ar fi numărul național de asigurare sau numărul de referință al schemei de pensii;

c.

Date demografice, cum ar fi informații despre vârsta, sexul, rasa, starea civilă, stilul de viață și cerințele de asigurare;

d.

Informații despre angajarea ca rol, statutul de angajare (cum ar fi normă întreagă/jumătate de normă, contract), informații despre salarii, venituri de muncă și istoric de angajare;

e.

Informații despre sănătate, cum ar fi informații despre sănătatea dumneavoastră, dosarele medicale și rezultatele evaluărilor medicale;

f.

Informații despre despăgubiri, cum ar fi opțiunile de despăgubiri, informații despre drepturile la pensie, data pensionării și orice chestiuni importante care vă afectează despăgubirile, cum ar fi contribuțiile voluntare, ordinele de partajare a pensiilor, protecțiile fiscale sau alte ajustări;

g.

Date financiare, cum ar fi detalii despre cardul de plată și contul bancar, detalii despre istoricul dvs. de credit și starea de insolvabilitate, salariul, codul fiscal, deducerile terților, plățile de bonus, detalii despre despăgubiri și drepturi, detalii despre contribuțiile naționale de asigurări sociale;

h.

Detalii despre pretenții, cum ar fi informații despre orice pretenții legate de polița dvs. de asigurare sau polița asigurătorului dvs.;

i.

Preferințele dvs. de marketing;

î.

Informații online: de ex. informații despre vizitele dumneavoastră pe site-urile noastre web;

j.

Informații despre evenimente, cum ar fi informații despre interesul și participarea dumneavoastră la evenimentele noastre, inclusiv furnizarea de formulare de feedback;

k.

Informații despre rețelele sociale, cum ar fi interacțiunile (de exemplu aprecieri și postări) cu prezența noastră pe rețelele sociale; și

l.

Informații din cazierul judiciar, cum ar fi existența unor presupuse infracțiuni sau confirmarea unui cazier judiciar curat.

 

Când colectăm informații personale sensibile (cum ar fi informații despre sănătatea dumneavoastră sau despre presupusa activitate criminală), ne vom asigura că acest lucru este necesar și făcut în conformitate cu legislația aplicabilă, care poate include obținerea consimțământului dumneavoastră explicit și/sau a permisiunilor necesare înainte de colectare.

 

 1. Cum folosim informațiile dumneavoastră personale?

Urmează un rezumat al scopurilor pentru care folosim informațiile personale. Mai multe informații despre informațiile personale colectate despre fiecare dintre serviciile noastre, împreună cu scopul și baza legală pentru colectarea informațiilor, vă pot fi furnizate în notificări de confidențialitate separate care sunt relevante pentru serviciile care vă afectează.

Prestarea de servicii pentru clienții noștri

Prelucrăm informațiile personale pe care clienții noștri ni le furnizează pentru a ne presta serviciile pentru risc comercial, reasigurare, pensionare, sănătate și servicii de prelucrare și analiză a datelor. Scopurile exacte pentru care sunt prelucrate informațiile dumneavoastră personale vor fi determinate de sfera și specificațiile angajamentului nostru către clienți, precum și de legile aplicabile, liniile directoare de reglementare și standardele profesionale.

Administrarea angajamentelor noastre către clienți

Prelucrăm informații personale despre clienții noștri și despre reprezentanții individuali ai clienților noștri corporativi, după cum urmează:

 • Ne îndeplinim obligațiile de reglementare și de conformitate ale lui „Lev Ins“, inclusiv:
 • Verificări și screening „Cunoaște-ți clientul”;
 • Împotriva spălării banilor;
 • Verificarea sancțiunilor comerciale;
 • Primiți și actualizați informații de credit de la terți corespunzători, cum ar fi agențiile de raportare a creditelor, atunci când tranzacțiile sunt efectuate pe credit;
 • Comunicăm cu clienții noștri;
 • Răspundem la întrebările și plângerile clienților; și
 • Administrăm pretenții;
 • Comunicare și marketing către clienții actuali și potențiali

 

Prelucrăm informații personale despre clienții noștri actuali, potențialii clienți și reprezentanții individuali ai clienților noștri corporativi pentru: trimiterea de buletine informative, instructaj, materiale promoționale și alte comunicări de marketing; și ne invităm clienții la evenimente, inclusiv organizarea și administrarea acestor evenimente.

Efectuarea analizei datelor, analizei comparative și modelării

 „Lev Ins“ este o afacere inovatoare care se bazează pe dezvoltarea de produse și servicii complexe, bazându-ne pe experiența noastră din angajamentele anterioare de a analiza tendințele. „Lev Ins“ folosește și date pentru a efectua analize, modelare, analiza comparativă și cercetări.

 

Prevenirea crimelor

Prelucrăm informații personale pentru a facilita prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor și reținerea sau urmărirea penală a infractorilor și pentru a respecta legile/regulamentele. De exemplu, facem acest lucru ca parte a proceselor noastre de acceptare, finanțare, administrare și recrutare, inclusiv inspecții și sancțiuni împotriva spălării banilor.

Fuziuni si achiziții

Prelucrăm informații personale în cazul unei vânzări, achiziții sau reorganizări. Aceasta include prelucrarea informațiilor personale pentru planificare și analiza amănunțită atât înainte finalizarea, cât și după finalizarea tranzacției, din motive legate de vânzare, achiziție sau reorganizare și pentru transferul de evidențe contabile către succesorii de afaceri.

Îmbunătățirea proceselor și serviciilor

Prelucrăm date personale pentru a menține și îmbunătăți procesele utilizate în furnizarea de servicii și utilizarea tehnologiei, inclusiv testarea și modernizarea și dezvoltarea sistemelor. De asemenea, procesăm date pentru a dezvolta noi servicii.

Dacă dorim să folosim informațiile dumneavoastră personale într-un scop care este incompatibil cu scopul pentru care au fost colectate, vă vom cere consimțământul, cu excepția cazului în care informațiile dumneavoastră personale sunt procesate pentru a ne îndeplini obligațiile legale și de reglementare. În toate cazurile, echilibrăm utilizarea legală a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră personale nu sunt supuse unor riscuri inutile.

 1. Temeiul juridic

Ne bazăm pe următoarele temeiuri legale pentru a colecta și utiliza informațiile dumneavoastră personale:

a.

Executarea contractului de servicii

Atunci când oferim servicii sau contractăm cu dumneavoastră pentru a furniza servicii, vom colecta și folosi informațiile dumneavoastră personale atunci când este necesar pentru a ne permite să luăm măsuri pentru a vă oferi serviciile, a procesa acceptarea dumneavoastră a ofertei și a ne îndeplini obligațiile din contractul cu dumneavoastră.

b.

Obligații legale și de reglementare

Colectarea și utilizarea anumitor aspecte ale informațiilor dumneavoastră personale este necesară pentru a ne permite să ne respectăm obligațiile legale și de reglementare. De exemplu, „Lev Ins“ este licențiată și reglementată de anumite autorități de reglementare din industrie și este obligată să furnizeze anumite servicii în conformitate cu regulile de reglementare relevante.

c.

Prevenirea și detectarea fraudei

Vom folosi informațiile dumneavoastră personale, inclusiv informații legate de condamnări penale sau presupuse infracțiuni, pentru a preveni și detecta frauda, ​​alte infracțiuni financiare și infracțiuni în general în industria asigurărilor și a serviciilor financiare.

d.

Interese legitime

Colectarea și utilizarea anumitor aspecte ale informațiilor dumneavoastră personale este necesară pentru a ne permite să urmărim interesele noastre comerciale legitime. De exemplu, avem interese legitime în:

·         Furnizarea de servicii profesionale în soluțiile noastre globale;

·         Operarea afacerii noastre și gestionarea și dezvoltarea relațiilor noastre cu clienții, furnizorii și cu dumneavoastră;

·         Înțelegerea și răspunsul la întrebări;

·         Primirea de informații de la terți și afiliații ai lui „Lev Ins“ pentru furnizarea de servicii;

·         Partajare de date în legătură cu fuziuni și achiziții și transferuri de afaceri;

·        Îmbunătățirea serviciilor noastre; și

·         Înțelegerea modului în care dvs. și clienții noștri utilizați serviciile și site-urile noastre web.

Atunci când ne bazăm pe această bază legală pentru a colecta și utiliza informațiile dumneavoastră personale, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că prelucrarea nu încalcă drepturile și libertățile care vă sunt acordate în temeiul legilor aplicabile privind confidențialitatea datelor.

e.

Consimţământ

În anumite cazuri, ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră ca bază legală. De exemplu, ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră pentru a colecta și utiliza informații personale despre orice condamnări penale sau presupuse infracțiuni, în special pentru a evalua riscurile asociate cu polița dvs. de asigurare viitoare sau existentă. De asemenea, putem împărtăși aceste informații cu alți participanți la piața asigurărilor și cu terțe părți atunci când este necesar pentru a vă oferi, administra și gestiona serviciile oferite în calitatea noastră ca asigurători, reasigurători, brokerii și agenții de verificare.

Atunci când ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru colectarea și utilizarea informațiilor dvs., nu sunteți obligat să vă furnizați consimțământul și puteți alege să vă retrageți ulterior consimțământul în orice etapă după furnizarea acestuia. Cu toate acestea, atunci când refuzați să furnizați informații pe care le solicităm în mod rezonabil pentru a furniza serviciile, este posibil să nu vă putem oferi serviciile și/sau să reziliem serviciile furnizate cu efect imediat.

Când alegeți să primiți serviciile de la noi, sunteți de acord cu modul de colectare și utilizare a informațiilor dumneavoastră personale, așa cum este descris în această secțiune a Declarației. Dacă este cazul, sunteți de asemenea de acord că astfel de informații pot fi colectate și utilizate în scopurile de mai sus de către asigurătorul specificat în documentația poliței dumneavoastră de asigurare. Trebuie să consultați declarația de confidențialitate a asigurătorului de pe site-ul său web pentru mai multe informații despre practicile lor de confidențialitate.

f.

Interes public semnificativ (în conformitate cu legea aplicabilă)

Dacă legislația aplicabilă permite, putem colecta și folosi informațiile dumneavoastră în interes public. De exemplu, pentru a preveni sau detecta acțiuni ilegale sau în sănătatea publică.

g.

În contextul unei excepții speciale prevăzute de legile locale ale statelor membre ale UE și ale altor țări care pun în aplicare Regulamentul general privind protecția datelor

Ne bazăm pe motive specifice în anumite circumstanțe, cum ar fi scopul asigurării sau stabilirea despăgubirilor. Colectarea și utilizarea anumitor aspecte ale informațiilor dumneavoastră personale, cum ar fi informații despre sănătatea dumneavoastră, este necesară în scopul asigurării și/sau al schemei profesionale de pensii.

 

 1. Colectăm informații de la copii?

Site-urile noastre web nu sunt destinate copiilor și nu colectăm cu bună știință informații personale de la copii pe site-urile noastre web. Copiilor li se interzice utilizarea site-urilor noastre web.

Unele soluții ale lui „Lev Ins“  pot prelucra date legate de copii, cum ar fi data nașterii, adresa și alte informații de identificare. Aceste informații nu sunt colectate direct de la copii, ci de la alte părți, cum ar fi clientul nostru, transportatorul sau direct de la dvs. în calitate de părinte sau tutore al copilului (de exemplu, astfel încât copilul să poată fi identificat ca beneficiar al unei polițe de asigurare sau al unui plan de pensii) .

 1. Cât timp păstrăm informațiile dumneavoastră personale?

Cât timp stocăm informațiile dumneavoastră personale depinde de scopul pentru care au fost obținute și de natura lor. Vom stoca informațiile dumneavoastră personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor descrise în această Declarație, cu excepția cazului în care o perioadă mai lungă de păstrare este permisă sau cerută de lege și în conformitate cu Politica de păstrare a datelor a lui „Lev Ins“. Informațiile dumneavoastră personale vor fi distruse în mod fiabil atunci când nu mai sunt necesare.

 1. Cum dezvăluim informațiile dvs. personale?

De obicei, împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu următoarele categorii de destinatari atunci când este necesar pentru a oferi, administra și gestiona serviciile pe care vi le oferim:

a.

În cadrul societățiiLev Ins: este posibil să împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu alte entități juridice, mărci, subunități și filiale ale lui „Lev Ins“ în scopul prelucrării specificate în această declarație;

b.

Participanții pe piața asigurărilor, acolo unde este necesar, pentru a oferi, a administra și a gestiona serviciile oferite către dvs., cum ar fi asigurători, reasigurători, brokerii, intermediari și autoritățile de reglementare a pierderilor. Reasigurătorul este asigurătorul care preia polița dumneavoastră de asigurare și este menționat în documentația poliței dumneavoastră. Trebui să consultați declarația de confidențialitate a asigurătorului de pe site-ul lor pentru informații suplimentare despre practicile lor de confidențialitate;

c.

Agenții de verificare și gestionare a riscurilor, cum ar fi referințe de credit, caziere judiciare, prevenire a fraudei, validare a datelor și alte agenții de consultanță profesională, acolo unde este necesar pentru a preveni și detecta frauda în industria asigurărilor și pentru a lua măsuri de evaluare a riscurilor în legătură cu polițele de asigurare viitoare sau existente și/sau servicii;

d.

Consilieri juridici, autorități de reglementare a pierderilor și de investigație a pretențiilor, acolo unde este necesar pentru investigarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, pretențiilor de asigurare sau a altor pretenții de natură similară;

e.

Profesioniştii medicali, de ex. atunci când furnizați informații despre sănătate în legătură cu o pretenție împotriva poliței dvs. de asigurare;

f.

Autoritățile de aplicare a legii atunci când sunt obligate să facă acest lucru prin lege, proces legal, statut, regulă, ordonanță sau standard profesional sau pentru a răspunde unei citații, mandat de percheziție sau alte cereri legale și, dacă este necesar, pentru a facilita prevenirea sau detectarea unei infracțiuni sau reținerea sau urmărirea penală a infractorilor;

g.

Autorități publice, autorități de reglementare și guvernamentale, acolo unde este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale și de reglementare sau în legătură cu investigarea activității ilegale presupuse sau reale;

h.

Furnizori din terți atunci când externalizăm operațiunile noastre de procesare către furnizori care prelucrează informații personale în numele nostru. Exemplele includ furnizorii de servicii IT care gestionează sistemele noastre IT și back office și rețelele de telecomunicații, precum și furnizorii de centre de contact. Aceste operațiuni de prelucrare rămân sub controlul nostru și vor fi efectuate în conformitate cu standardele noastre de securitate și cu instrucțiunile stricte;

i.

Succesorii de afaceri atunci când „Lev Ins“  sau serviciile sunt vândute, achiziționate sau fuzionate cu o altă organizație, în întregime sau parțial, iar informațiile personale trebuie partajate cu terțe părți relevante, ca parte a proceselor de analiză amănunțită și transferuri către o nouă entitate. În cazul în care informațiile personale sunt partajate în aceste circumstanțe, acestea vor fi partajate în conformitate cu această declarație; și

î.

Auditori interni și externi, atunci când este necesar pentru a efectua un audit al companiei sau pentru a investiga o plângere sau amenințare la securitate.

 

 1. Transferăm informațiile dumneavoastră personale în diferite zone geografice?

Suntem o organizație globală și transferăm anumite informații personale în zone geografice în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

Atunci când facem acest lucru, dacă legea aplicabilă o impune, folosim o varietate de mecanisme legale pentru a ne asigura că drepturile și protecțiile dumneavoastră călătoresc cu datele dumneavoastră, cum ar fi:

 • Noi garantăm că transferurile între entitățile juridice ale lui „Lev Ins“ sunt acoperite de acorduri care includ formularea contractuală prescrisă, cum ar fi clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene, care obligă contractual fiecare parte să se asigure că informațiile personale primesc un nivel adecvat și coerent de protecție.
 • Când transferăm sau primim informațiile dumneavoastră cu caracter personal de la terți care ajută la furnizarea produselor și serviciilor noastre, primim angajamente contractuale din partea acestora pentru a vă proteja informațiile personale, care includ clauze contractuale standard acolo unde este necesar.
 • Când primim solicitări de informații de la autoritățile de aplicare a legii sau de la autoritățile de reglementare, verificăm cu atenție aceste solicitări înainte ca orice informații cu caracter personal să fie dezvăluite.

Acolo unde este necesar, informații suplimentare despre aceste măsuri de precauție pot fi obținute contactându-ne.

 1. Avem măsuri de securitate pentru a vă proteja informațiile?

Securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi și „Lev Ins“ a aplicat standarde rezonabile de securitate fizică, tehnică și administrativă în încercarea de a proteja informațiile personale împotriva pierderii, accesului neautorizat, abuzului, modificării sau distrugerii și pentru a se asigura că aceste informații sunt protejate. prelucrate în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor.

 1. Alte drepturi privind datele dumneavoastră

Cu aplicarea unor excepții și a legilor țării în care locuiți și, în unele cazuri, în funcție de prelucrarea pe care o întreprindem, este posibil să aveți anumite drepturi în legătură cu informațiile dumneavoastră personale. Mai jos am enumerat câteva dintre drepturile generale care pot fi aplicate. Când vă exercitați aceste drepturi, este posibil să fie nevoie să vă cerem informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a vă dezvălui informații sau de a răspunde solicitării dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă decât dacă cererea dumneavoastră este în mod vădit nerezonabilă sau excesivă și/sau este permis prin lege să impunem astfel de taxe.

Vă puteți exercita drepturile contactându-ne. Sub rezerva considerentelor legale și a altor considerente admisibile, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne conforma imediat solicitării dumneavoastră sau pentru a vă informa dacă avem nevoie de informații suplimentare pentru a ne conforma cererii dumneavoastră. Este posibil să nu putem întotdeauna să răspundem pe deplin solicitării dumneavoastră, de exemplu, dacă acest lucru ar afecta obligația de confidențialitate pe care o datorăm altora sau dacă avem dreptul legal de a trata cererea într-un mod diferit. Dacă nu putem răspunde pe deplin solicitării dumneavoastră, vă vom contacta pentru a vă anunța și a explica motivul pentru care solicitarea dumneavoastră a fost respinsă.

 

 

Dreptul de acces

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a accesa și de a verifica informațiile personale pe care „Lev Ins“ le deține despre dvs. Dacă ați creat un profil, puteți accesa aceste informații vizitând profilul dvs.

Dreptul de ajustare

Este posibil să aveți dreptul de a ne cere să vă corectăm informațiile personale atunci când acestea sunt inexacte sau neactuale.

Dreptul de a fi uitat (dreptul de ștergere)

Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să vi se șteargă informațiile personale. Informațiile dumneavoastră pot fi șterse numai dacă datele dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate și nu avem alt temei legal pentru prelucrarea datelor.

Dreptul de a limita prelucrarea

Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați ca informațiile dumneavoastră personale să fie restricționate de la utilizarea ulterioară, de ex. atunci când acuratețea informațiilor este contestată și solicitați ca informațiile să nu fie utilizate până când exactitatea lor nu a fost confirmată.

Dreptul la portabilitatea datelor:

În anumite circumstanțe, aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce ne impune să vă furnizăm informații personale dvs. sau altui administrator într-un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină, dar numai atunci când prelucrarea respectivelor informații se bazează pe (i) consimțământ; sau (ii) executarea unui contract la care sunteți parte.

Dreptul de a vă opune prelucrării

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării informațiilor dumneavoastră personale în orice moment, dar numai atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe interesele noastre legitime ca bază legală. Dacă ridicați o obiecție, avem ocazia să dovedim că avem interese legitime convingătoare care prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Dreptul de a refuza luarea deciziilor automate

Aveți dreptul de a vă opune deciziilor legate de utilizarea informațiilor dumneavoastră personale care sunt luate numai prin mijloace automate. Consultați secțiunea unsprezece (11) de mai jos pentru informații suplimentare.

Dreptul de a vă opune marketingului direct

Atunci când informațiile dumneavoastră personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pentru astfel de marketing. Vom furniza informații specifice despre faptul cum să renunțați la inițiativele noastre de marketing prin intermediul intermediarului prin care comunicăm cu dumneavoastră.

 

 1. Soluții automate

Când solicitați sau vă înregistrați pentru a primi serviciul, este posibil să efectuăm o evaluare automată în timp real pentru a determina dacă sunteți eligibil pentru a primi serviciul. Evaluarea automată este o evaluare efectuată automat folosind mijloace tehnologice (de exemplu, sisteme informatice) fără implicarea umană. Această evaluare va analiza informațiile dumneavoastră personale și va include mai multe verificări, de ex. istoricul creditului și verificările de insolvabilitate, validarea permisului de conducere și a condamnărilor pentru vehicule cu motor, validarea istoricului acțiunilor dumneavoastră anterioare și alte verificări de prevenire a fraudei. Atunci când solicitarea dumneavoastră pentru serviciu nu pare să îndeplinească criteriile de eligibilitate, aceasta poate fi respinsă automat și veți fi anunțat în timpul procesului de aplicare. Cu toate acestea, atunci când o decizie este luată numai prin mijloace automate care implică utilizarea informațiilor dumneavoastră personale, aveți dreptul de a contesta decizia și de a ne cere să reexaminăm problema cu intervenție umană. Dacă doriți să vă exercitați acest drept, trebuie să ne contactați.

 1. Contacte

Dacă aveți întrebări, doriți informații suplimentare despre confidențialitatea și practicile noastre de procesare a informațiilor, doriți să discutăm despre o renunțare sau retragerea consimțământului sau doriți să depuneți o plângere cu privire la această declarație, vă rugăm să contactați linia de servicii pentru clienți a lui „Lev Ins“ la …………. E-mail …………………

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere locală pentru protecția datelor

 1. Modificări la această declarație

Este posibil să actualizăm această declarație din când în când. Când o vom face, vom publica versiunea curentă pe acest site și vom revizui data versiunii în partea de jos a acestei pagini.

Vă recomandăm să revizuiți periodic această Declarație pentru a fi la curent cu practicile noastre de confidențialitate.

Scroll to Top